Březnový Hypomonitor České bankovní asociace: Vzestup poptávky po hypotékách a další pokles úrokových sazeb

16. 04. 2024

Vývoj objemu poskytnutých hypoték má v tomto případě velkou vypovídací schopnost. Objem nově poskytnutých hypoték se od léta loňského roku drží v růstovém trendu. V srpnu 2023 činil objem 11,5 miliardy korun, v prosinci 2023 stoupl na 12,7 miliardy a v březnu 2024 dosáhl 15,4 miliardy korun.

V březnu tohoto roku dosáhla průměrná výše hypotéky nového maxima 3,44 milionu korun, což je nejvíce od prosince 2021. Hypoteční trh je ovlivňován nastavením parametrů pro hypoteční úvěry ze strany České národní banky, především úrokovými sazbami. Důležité rozhodnutí padlo na zasedání bankovní rady dne 20. března, kdy došlo k dalšímu snížení úrokové sazby o 50 bazických bodů na nejnižší úroveň od června 2022. Dva členové rady navíc hlasovali pro ještě výraznější snížení o 75 bazických bodů.    

Proces postupného snižování úrokových sazeb bankovní radou vedl k poklesu úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Podle dat Hypomonitoru se v prosinci 2023 úroková sazba pohybovala na úrovni 5,65 %. V lednu 2024 došlo k jejímu snížení na 5,54 %, v únoru se dále snížila na 5,36 % a v březnu pokles pokračoval, kdy úroková sazba klesla na 5,19 %. Meziroční srovnání s březnem 2023 ukazuje celkové snížení o 67 bazických bodů, z čehož 46 bodů připadá na letošní rok, což představuje více než dvě třetiny celkového snížení.

Rychlý pokles úrokových sazeb zvyšuje šanci na oživení ekonomiky v letošním roce. To má tendenci pozitivně ovlivnit trh s nemovitostmi, protože nižší úrokové sazby obvykle podněcují investice do nemovitostí a zvyšují jejich poptávku. Podle ČNB mohly ceny nemovitostí již v loňském roce dosáhnout svého minima, což naznačuje možný obrat v trendu a očekávaný postupný růst cen v nadcházejících obdobích.

March Hypomonitor Report: Surge in Mortgage Demand and Continued Decline in Interest Rates in the Czech Republic

The significance of the mortgage volume growth in this scenario cannot be overstated. Since the summer of the previous year, there has been a consistent upward trend in the volume of newly granted mortgages. In August 2023, the volume stood at CZK 11.5 billion, which increased to CZK 12.7 billion by December 2023, and it further rose to CZK 15.4 billion by March 2024.

In March this year, the average mortgage size in the Czech Republic rose to CZK 3.44 million, reaching the highest value since December 2021. This increase is partly due to the Czech National Bank’s policies on mortgage loan parameters, particularly interest rates. A pivotal decision occurred during the Bank Board meeting on March 20th, during which the interest rate was lowered by 50 basis points, reaching its lowest level since June 2022. Additionally, two board members advocated for a more drastic reduction of 75 basis points.

The Board’s deliberate approach of gradually reducing interest rates has resulted in a noticeable decline in mortgage interest rates. According to data from Hypomonitor, the interest rate was recorded at 5.65% in December 2023. However, in January 2024, it dipped to 5.54%, followed by a further decrease to 5.36% in February. The trend of declining rates continued in March, where the interest rate reached a new low of 5.19%. When comparing these figures to March 2023, there has been a substantial total reduction of 67 basis points. Remarkably, 46 points out of the total reduction can be attributed to this year alone, accounting for more than two-thirds of the overall decrease.

The swift reduction in interest rates is poised to bolster economic recovery this year. Such a decrease typically benefits the property market by encouraging property investments and boosting demand. The Czech National Bank suggests that property prices, having reached their nadir last year, are likely on an upward trajectory, signaling a potential turnaround. Forecasts indicate a gradual increase in property values in the upcoming periods aligning with broader expectations of market stabilization and growth.

Jan Dvořák

Head of Research