favicon

Společně k výnosům

Jsme fondem kvalifikovaných investorů obchodovaným na Burze cenných papírů Praha.

Investorům garantujeme minimální výnos ve výši 6 % p. a., a to i v případě nižšího zisku, či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše fondového kapitálu. V praxi to znamená, že zhodnocení externího investora kryjí zakladatelé vlastním kapitálem.

Portfolio fondu tvoří nemovitostní společnosti, které se zaměřují na výnosové reality jak z oblasti průmyslových areálů, tak i rezidenčních nemovitostí. Zakladatelé fondu při výběru jednotlivých nemovitostí kladou důraz na výraznou diverzifikaci z hlediska typu realit i geografického umístění.

Vydejte se s námi na společnou cestu k výnosům.

O Salutem Fund

Dlouholeté zkušenosti zakladatelů fondu z realitního trhu zajišťují fondu Salutem neustálý příliv nových investičních příležitostí do nejrůznějších projektů po celé České republice.

O tento potenciál růstu jsme připraveni se dělit s dalšími investory výměnou za poskytnutí dodatečného kapitálu po dobu doporučeného minimálního investičního horizontu 3 let. 

Vlastní podnikání fondu Salutem je založeno na diverzifikovaných investicích do nemovitostí a projektů s nimi spojených. Fond investuje především do výnosových nemovitostí, zejména do rezidenčních i komerčních prostor.

Právní podoba fondu Salutem jako akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) umožňuje investice do společných projektů formou prioritních investičních akcií. Prioritní investiční akcie představuje pro její držitele přednostní právo na výplatu výnosu ve stanovené minimální výši (v našem případě 6,0 % p.a.), a to i v případě, že ziskovost fondu bude nižší nebo dokonce záporná. Výplata výnosu by v takovém případě probíhala na úkor zakladatelů fondu až do výše hodnoty jejich vlastního kapitálu.

Základní parametry

Právní forma fonduakciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondufond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondumajetkové účasti v nemovitostech, pohledávky zajištěné nemovitostmi, úvěry, investiční cenné papíry, doplňkové majetkové hodnoty (např. nemovitosti)
Emitovaný cenný papírprioritní investiční akcie
Veřejná obchodovatelnostBurza cenných papírů Praha
Frekvence úpisu akciíměsíčně
Minimální investice klienta1 milion Kč
Vstupní poplatekaž 3 % 
Investiční horizont klientaminimálně 3 roky
Výstupní poplatek5 % při žádosti o odkup do 30 měsíců od úpisu, 0 % při žádosti o odkup po 30 měsících od úpisu
Zdanění výnosů fondu5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fonduAVANT investiční společnost, a.s.
Depozitářská bankaČeskoslovenská obchodní banka, a. s.
AuditorNexia AP a.s.

Proč investovat do fondu

icon-graph@2x

Nadstandardní výnos až do výše 6,3 % p. a.

Dřžitelé prioritních investičních akcií mohou ve fondu Salutem zhodnocovat své prostředky nadstandardní úrokovou mírou až 6,3 % p. a. Podíl na zhodnocení fondu probíhá vždy přednostně před zakladateli fondu držícími výkonnostní investiční akcie.

icon-graph@2x

Minimální výnos 6 % p. a., formou redistribuce fondového kapitálu

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6 % p. a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance probíhá formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

icon-graph@2x

Diverzifikace investic v podobě výnosových investic

Fond Salutem investuje do realitních projektů, které jsou samy o sobě považovány za méně rizikový instrument. Navíc však i tyto investice fond diverzifikuje, a to jak geograficky, tak i formou investice mezi různé typy nemovitostí (komerční i rezidenční) a jiná aktiva. Zhodnocení fondu tvoří stabilní výnosové nemovitosti, ať už se jedná o plně obsazené průmyslové areály, nebo jednotlivé rezidenční nemovitosti s dlouhodobými nájemci.

icon-graph@2x

Kvalitní zajištění fondu

Se vstupem Salutem Fund na Burzu cenných papírů Praha se ještě zvýšila úroveň kontroly a regulace fondu. Kotace zakládá povinnost pravidelného reportingu Burze, pololetní zprávy i komplexnější výroční zprávu. Akcie našich investorů jsou zaknihovány přímo u Centrálního depozitáře cenných papírů. Činnost fondu dozoruje Česká národní banka. Obhospodařovatelem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. Depozitářem je Československá obchodní banka, a. s. Auditorem fondu je společnost Nexia AP a.s.

icon-graph@2x

Desítky let zkušeností v oboru

Správce, dozorčí rada i zakladatelé fondu disponují dohromady unikátní kombinací zkušeností jak v oboru kolektivního investování, tak v oboru realitních investic. 

Spolupracujeme s těmi nejlepšími

Bez kvalitních externích dodavatelů si naši práci nedokážeme představit. V oblasti nemovitostí se dlouhodobě spoléháme na profesionální služby Znalecké a poradenské kanceláře s.r.o., která se během 12 let své existence podílela na více než 1000 realitních transakcích v celkové hodnotě přesahující 2 mld. korun.

Díky této spolupráci máme nejen přístup k těm nejzajímavějším realitním investicím na trhu. 

Navíc se můžeme spolehnout, že naše výnosové projekty budou vždy pronajaté spolehlivým a platícím nájemcům za oboustranně výhodných podmínek.

Spolu se Znaleckou a poradenskou kanceláří s.r.o. disponujeme týmem více než 20 schopných makléřů, právníků a asistentů schopných efektivně spravovat naše i vaše investice do nemovitostí po celé České republice. 

Klíčoví lidé

Předseda dozorčí rady

Zakladatel fondu

Spolupracují s námi

HR Advisory

Head of Research

Důležité dokumenty

Statut fondu
Statut fondu
PDF
Statut realitního podfondu
Statut realitního podfondu
PDF
Sdělení klíčových informací PIA - realitní podfond
Sdělení klíčových informací PIA - realitní podfond
PDF

Strategie

Strategie fondu Salutem spočívá v pečlivé diverzifikaci investic do nemovitostních projektů:

Výnosové komerční nemovitosti
Provozujeme a pronajímáme komerční areály především v oblasti lehkého průmyslu. Naše investice jsou přitom diverzifikované geograficky, typem a skladbou nájemníků.

Výnosové rezidenční nemovitosti
Vlastníme a pronajímáme desítky bytových jednotek v Praze a dalších českých městech. Zaměřujeme se na dlouhodobé pronájmy poskytující výnosovou stabilitu.

Developerská činnost
V rámci rozvoje námi vlastněných průmyslových areálů se věnujeme rovněž developerské činnosti. Jedná se především o renovace a dostavby průmyslových či skladovacích hal.

Vybrané investice

Vitareal Prostějov

Plně pronajatý průmyslový areál se sklady, výrobními i kancelářskými prostory je stabilním zdrojem příjmů fondu. Skladba nájemců je diverzifikovaná mezi různá průmyslová odvětví.

Výrobní areál Luby u Chebu

V Lubech u Chebu intenzivně pracujeme na rozvoji průmyslového areálu s vysokým potenciálem pro lehkou výrobu a logistiku. Bezprostřední blízkost německých hranic a dálničních tahů D5 i D6 zaručuje stabilní atraktivitu pro nájemce.

Rezidenční portfolio Salutem

Desítky pronajatých bytových jednotek a rodinných domů v Praze a dalších městech ČR. Strategie bytového portfolia je zaměřena především na dlouhodobé pronájmy s výnosovou stabilitou.

Jak investovat do fondu Salutem

1

Prvním krokem k investici je sjednání schůzky se zástupci fondu. Všechny své potenciální investory chceme, pokud možno, potkat osobně. Úvodní informační schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zavoláním na naši telefonní linku.

2

Na osobní schůzce vám představíme naše vize a detailně vás seznámíme s investiční strategií fondu Salutem, úspěšnými projekty, přičemž vysvětlíme všechny potřebné kroky před podpisem investiční smlouvy. Na vyžádání můžeme společně podniknout i osobní prohlídku vybraného investičního projektu.

3

Po seznámení se s veškerými podmínkami investice do fondu Salutem již nebude nic bránit podpisu smlouvy o úpisu. 

Chcete vědět více?

Chcete vědět více
Souhlas *

Kariéra

Láká vás práce v prostředí firemních a realitních investic? Máte zkušenosti z oblasti realit, bankovnictví či asset managementu? Rádi pracujete na projektech s vizí a společenským přesahem? Hodí se váš profil na jednu z níže uvedených pracovních pozic? Pak neváhejte a zašlete nám váš životopis.

Pro fond Salutem hledáme vhodné kandidáty z řad finančních poradců a investičních zprostředkovatelů na externí pozici Salutem Ambassador

Klíčové odpovědnosti:
Akvizice nových investorů
Reprezentace fondu na setkáních s klienty

Požadujeme:
SŠ/VŠ ekonomického směru
Znalost finančních trhů, investičních instrumentů a finančních produktů
Znalost oblasti finančního a majetkového plánování
Praxe ve finanční/bankovní oblasti min. 2 roky
Platnou certifikaci pro zprostředkování investičních produktů

Nabízíme:
Velmi motivující ohodnocení závislé od objemu zprostředkovaných investic

V případě zájmu nám zašlete životopis a více informací o vaší motivaci pracovat pro skupinu Salutem prostřednictvím formuláře po kliknutní na tlačítko mám zájem.

Rozšiřujeme tým fondu Salutem Fund

Pro investiční realitní fond SALUTEM FUND SICAV, a. s., hledáme dynamické kandidáty/kandidátky na pozici Business Development ředitel/ředitelka.

Budete zodpovědný/á za:
 • Kompletní servis pro naše investory
 • Plánování a vedení samostatných obchodních jednání s klienty
 • Reprezentace fondu na setkáních s klienty
 • Vyhledávání a realizace nových obchodních příležitostí
Požadujeme:
 • SŠ/VŠ ekonomického směru
 • Praxe ve finanční/bankovní oblasti min. 2 roky, prokazatelná praxe s uzavíráním obchodních příležitostí Znalost finančních trhů, investičních instrumentů a finančních produktů
 • Znalost oblasti finančního a majetkového plánování
 • Platnou certifikaci pro zprostředkování investičních produktů
 • Praxe z řad finančních poradců a investičních zprostředkovatelů výhodou
 • Proaktivní přístup, proklientské & profesionální vystupování, tah na branku, orientaci na ambiciózní cíle
Nabízíme:
 • Vynikající finanční ohodnocení
 • Možnost růstu v dynamickém prostředí
V případě zájmu nám zašlete životopis prostřednictvím formuláře po kliknutí na tlačítko MÁM ZÁJEM.

Petr Jiříček

Ing. Petr Jiříček se v oblasti financí pohybuje téměř dvacet let, nejprve jako Financial Controller a Financial Manager v nadnárodních korporacích. Jako specialista na finance se zaměřuje zejména na posuzování a vyhodnocování výnosnosti a rizikovosti potenciálních investičních příležitostí a nastavování efektivního finančního řízení. Petr Jiříček je absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jaroslav Ton

Jaroslav Ton MSc ve fondu Salutem uplatňuje zkušenosti z mezinárodního investičního prostředí. Působil v týmu rezidenčních realit americké společnosti Jones Lang LaSalle (JLL), v dynamickém týmu londýnské investiční skupiny MAN Group a v řadě inovativních společností z oxfordského univerzitního clusteru. Specializuje se na synergická spojení tradičního byznysu realitních investic a moderních technologií. Jaroslav Ton je absolvent London School of Economics (LSE) a Oxfordské Univerzity.

Dita Sudová

Mgr. Dita Sudová je seniorní HR profesionál se zkušenostmi z manažerských pozic nejen z českých, ale i z mezinárodních společností (Accenture, Starwood). Pracovala převážně v oblasti HR, z pozice ředitelky lidských zdrojů byla i členkou excom týmu. Přes dva roky strávila v české top headhunterské společnosti Bubenik Partners, která se specializuje na pozice v představenstvu a vysokém managementu. Zastávala tu roli Chief Operating Officer. Na téže pozici působila i ve společnosti Keller Williams, americké jedničce na trhu realit. V minulých letech Dita založila vlastní společnost, která se specializuje na HR advisory, executive search a koučink. Dity kariéra je často spojena se start upovou, dynamickou a rozvojovou fází firem. V HR oblasti má 15+ let praxe. V Londýně a Bostonu, kde strávila 7 let, získala certifikát na Exekutivní koučování (AoEC, Londýn) a studovala na Harvard Extension School.

Jan Dvořák

Ing. Jan Dvořák působící jako analytik se věnuje ekonomické situaci, a to jak české, tak i globální, sleduje vývoj finančních trhů. Během své více než dvacetileté praxi se 5 let let věnoval auditu v auditorské společnosti PwC či internímu auditu tehdejší GE Money Bank. Následně se více než 15 let věnoval controllingu u mezinárodní společnosti s odpovědností za Střední Evropu. Několik posledních let se zabýval controllingem v oblasti investic do nemovitostí. Je absolventem Financí na pražské VŠE a ve Velké Británii získal titul Fellow Chartered Certified Accountant.