Vývoj hypoték v dubnu 2024: Trh se výrazně oživil

16. 05. 2024

Vývoj hypoték v dubnu 2024: Trh se výrazně oživil

Podle Hypomonitoru České bankovní asociace (ČBA) došlo v dubnu 2024 k významnému oživení růstového trendu nově poskytnutých hypoték. V srpnu 2023 činil objem hypoték 11,5 miliardy korun, v prosinci 2023 stoupl na 12,7 miliardy, v březnu 2024 dosáhl 15,4 miliardy korun a v dubnu již 18,8 miliardy korun.

Průměrná velikost hypotéky se zvýšila na 3,6 milionu korun a překonala tak předchozí maximální hodnotu z konce roku 2021.

Hypoteční trh je ovlivňován nastavením parametrů pro hypoteční úvěry Českou národní bankou, zejména úrokovými sazbami, které bankovní rada od prosince loňského roku postupně snižuje. Průměrná hypoteční sazba   stále klesala, a tak v dubnu dosáhla 5,10 % a je nejnižší od června 2022. Ve srovnání s březnem 2024 klesla o 9 bazických bodů, letošní pokles činí 55 bazických bodů, meziroční 79 bazických bodů. Vzhledem k tomu, že bankovní rada snížila úrokové sazby i 2. května, lze očekávat další mírné snížení úrokových sazeb hypotečních úvěrů.

Bankovní rada ČNB ve své nové makroekonomické prognóze počítá s oživením ekonomiky v letošním roce a výslovně uvádí, že očekává růst poptávky po hypotečních úvěrech. Tento vývoj má pozitivní vliv na trh s nemovitostmi a je pravděpodobný postupný růst cen v nadcházejících obdobích.

Bankovní rada ČNB ve svých prohlášeních opakovaně uvádí, že při svém rozhodování bere v úvahu i kroky jiných centrálních bank. Významným faktorem pro další vývoj jsou zejména kroky Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému a jejich dopad na globální finanční trhy.

….

Mortgage development in April 2024: the market has recovered significantly

According to the Hypomonitor report published by the Czech Banking Association (CBA), there was a substantial resurgence in the growth trend of newly approved mortgages in April 2024. The mortgage volume experienced a consistent rise, starting from CZK 11.5 billion in August 2023, escalating to CZK 12.7 billion in December 2023, reaching CZK 15.4 billion in March 2024, and ultimately surging to CZK 18.8 billion in April.

The average mortgage size has grown to CZK 3.6 million, surpassing the previous peak observed at the end of 2021.

The Czech National Bank’s regulation of mortgage loan parameters, particularly interest rates, plays a crucial role in shaping the mortgage market. Starting from December of the previous year, the Bank Board has been steadily lowering these rates. The average mortgage rate fell to 5.10% in April, the lowest since June 2022. This marks a decrease of 9 basis points from March 2024, 55 basis points for the current year, and 79 basis points year-on-year. With the recent interest rate reduction on May 2, there is anticipated to be another slight decrease in mortgage rates.

In its recent macroeconomic projection, the CNB Bank Board is optimistic about an economic rebound this year and explicitly expresses its anticipation of a surge in demand for mortgage loans. This positive development is likely to have a beneficial effect on the real estate market, with a gradual appreciation in property prices expected in the upcoming periods.

In its official statements, the CNB Bank Board has consistently highlighted the importance of considering the actions of other central banks in its decision-making process. The European Central Bank and the Federal Reserve’s actions and their consequential effects on global financial markets are key factors shaping future developments.