Úrokové sazby hypoték pod vlivem amerického Fedu

03. 05. 2024

Na svém čtvrtečním zasedání bankovní rada České národní banky v souladu s všeobecným očekáváním snížila úrokové sazby o 0,5 %. Hlasování byla jednomyslné. Jedná se o třetí snížení tohoto rozsahu v letošním roce.

Skutečnost, že únorová a březnová míra inflace se držely na cílové úrovni České národní banky byla pro bankovní radu významným faktorem. Bankovní rada ve svém rozhodnutí uvádí, že další kroky budou záviset na dostupných datech. Hlavním faktorem je a bude výše jádrové míry inflace. V případě, že bude neočekávaně vysoká, může být snižování úrokových sazeb přerušeno či dokonce zastaveno. Mimo tyto ukazatele vezme Česká národní banka v úvahu i kroky Fedu a Evropské centrální banky. 

Spolu s tím byla zveřejněna nová makroekonomická prognóza – viz následující graf:

Ve srovnání s únorovou prognózou bankovní rada výrazným způsobem zlepšila odhad vývoje ekonomiky v letošním roce. Odhad růstu HDP zvýšila z 0,6 % na 1,4 %, odhad inflace snížila z 2,6 % na 2,3 % a oslabila korunu o 50 haléřů za euro. Pohyb kurzu koruny vůči euru nezaznamenal před zasedáním bankovní rady nic mimořádného. Klíčovou změnou této prognózy v porovnání s únorem je zvýšení odhadu 3M PRIBORu o celý procentní bod.

Guvernér ČNB Aleš Michl výslovně uvedl: „Nová prognóza počítá s dalším poklesem úrokových sazeb, ty jsou ale citelně výše než v případě minulé prognózy.“ Nová předpověď naznačuje, že základní sazba na konci roku bude přibližně na 4% úrovni.

Při nižší inflaci a lepším vývoji HDP než při únorové prognóze se zde promítá výše zmíněný vliv Fedu a ECB. Guvernér Fedu J. Powell po středečním zasedání odmítl odhadnout, jaká je pravděpodobnost snížení úrokových sazeb letos a dodal, že politika potřebuje více času k fungování. Stále se snaží dosáhnout měkkého přistání bez recese a zdůrazňuje zájem Fedu o míru zaměstnanosti. Rozhodování bude založeno na tvrdých datech. Powell uznal, že i když údaje o inflaci mohou oddálit snížení sazeb, nové zvyšování v budoucnosti zůstává nepravděpodobné, nicméně to nevyloučil.

Na svém červnovém zasedání tak bankovní rada vezme v úvahu kroky a prohlášení, která vedení ECB a Fedu do té doby provedou. Úrokové sazby hypotečních úvěrů se tak staly závislými na inflaci ve Spojených státech a následných krocích Fedu. 

…….

Mortgage rates under the influence of the US Fed

The CNB Board unanimously voted to decrease interest rates by 0.5% at its meeting on Thursday, aligning with the overall market forecast. This marks the third time this year that rates have been cut by this amount

The boards considered the February and March inflation rates reaching the target level set by the Czech National Bank as a crucial factor. The Board stated in its decision that future actions would rely on the data that becomes available. The primary determinant remains the level of the core inflation rate, and any unexpectedly high figures may lead to a pause or cessation in interest rate cuts. Additionally, the actions of the Fed and the European Central Bank will also be taken into consideration, alongside these indicators.

In addition, a recently released macroeconomic projection can be found in the chart provided below.

In contrast to the February prediction, the Board has made substantial revisions to its economic growth forecast for this year. The GDP growth estimate has been raised from 0.6% to 1.4%, while the inflation estimate has been reduced from 2.6% to 2.3%, resulting in a 50-haler depreciation of the koruna against the euro. The movement of the koruna prior to the board meeting was considered normal. The most significant change in this forecast from February is the 1% increase in the 3M PRIBOR estimate.

In a direct statement, CNB Governor Aleš Michl confirmed that the new forecast envisions a continued drop in interest rates, albeit at levels that are notably higher than those outlined in the previous forecast. The updated projections suggest that the base rate will be approximately 4% by the conclusion of the year.

This report reflects the influence of the Federal Reserve (Fed) and the European Central Bank (ECB), with lower inflation and stronger GDP growth compared to the February forecast. Following the recent Fed meeting, Fed Governor J. Powell refrained from providing estimates on the probability of an interest rate reduction this year. He emphasized the importance of allowing more time for policies to take effect to achieve a smooth economic transition without a recession. Powell also emphasized the Fed’s concern about the employment rate and highlighted that decisions will be based on concrete data. While inflation data may cause delays in rate cuts, Powell stated that future rate hikes are unlikely, although not completely ruled out.

Thus, at its June meeting, the Board will take into account the statements and actions that the ECB and Fed will have made in the meantime, mortgage interest rates in the Czech Republic have become dependent on inflation in the United States and subsequent Fed statements and steps.