Únorový Hypomonitor České bankovní asociace potvrdil pokračující pokles hypotečních úrokových sazeb. Průměrná sazba se v meziměsíční srovnání skokově snížila z lednových 5,54 % na únorových 5,36 %.

14. 03. 2024

Vývoj objemu poskytnutých hypoték má v tomto případě velkou výpovědní schopnost. V červenci poskytly banky a stavební spořitelny nové úvěry na bydlení v souhrnné výši 9,5 miliardy korun. Poté už číslo do konce roku jen rostlo. V srpnu to bylo 11, 5 miliardy, v září 11,3 miliardy korun, v říjnu 13,2 miliardy, listopadu 13,4 miliardy a v prosinci 12,7 miliardy, v lednu pokles na 10,9 miliardy, v únoru zvýšení na 13,0 miliardy. Únorový růst potvrdil sezónnost poklesů v prosinci a lednu. Průměrná velikost hypotéky se ve srovnání s lednem snížila o 30 tisíc korun na 3,38 mil Kč a je těsně pod dvouletým maximem.

Pokračující vývoj na trhu hypoték mě utvrdil v názoru, že jsme blízko dna na trhu rezidenčních nemovitostí, ne-li již na něm. Stejného názoru je i Česká národní banka. Jan Frait, viceguvernér ČNB a Miroslav Plašil, ředitel odboru makroobezřetnostních analýz v článku „Makroekonomický vývoj a ceny nemovitostí ve světě“ uvedli,  cituji:

Růst cen rezidenčních nemovitostí v ČR v návaznosti na útlum dluhově financované poptávky během roku 2022 citelně zpomalil a ceny dosáhly ve 3. čtvrtletí 2022 svého maxima. Poté ceny rezidenčních nemovitostí tři čtvrtletí v řadě klesaly, k čemuž při bližším pohledu na jednotlivé segmenty přispěl zejména pokles cen bytů, při stagnaci cen rodinných domů a pokračujícím růstu cen pozemků. Ke stabilizaci cen došlo během 3. čtvrtletí 2023, a přestože v meziročním vyjádření zůstala dynamika nadále záporná, ceny již pravděpodobně dosáhly svého dna.“ 

Na zasedání bankovní rady České národní banky 8. února byla úroková sazba snížena o 50 bazických bodů, nejbližší zasedání proběhne 20. března. Vzhledem k tomu, že v pondělí zveřejněná únorová meziroční míra inflace ve výši 2,0 % je nižší než očekávaná a je rovna cílové inflaci České národní banky, je snížení úrokových sazeb o 0,50 % téměř jisté. Nepřekvapilo by mě ani snížení o 0,75 %. Čím rychlejší snížení úrokových sazeb, tím pravděpodobnější nastartování růstu ekonomiky v letošním roce. Čím dříve k nastartování dojde, tím lépe pro trh s nemovitostmi a zvýšení pravděpodobnosti zahájení růstu jejich cen. Snížení úrokových sazeb hypoték více prospěje nemovitostem v regionech než ve velkých městech, a to díky nižším hypotékám, velikost jejich splátek bude ovlivněna více.

The February report from the Czech Banking Association revealed a persistent decrease in mortgage interest rates. The average rate dropped significantly from 5.54% in January to 5.36% in February.

The pattern in the volume of mortgages approved serves as a strong explanatory factor in this particular instance. In July, banks and building societies issued new housing loans amounting to CZK 9.5 billion. Subsequently, this figure continued to rise until the end of the year. By August, it had increased to CZK 11.5 billion, followed by CZK 11.3 billion in September, CZK 13.2 billion in October, CZK 13.4 billion in November, and CZK 12.7 billion in December. The total then dropped to CZK 10.9 billion in January, only to climb back up to CZK 13.0 billion in February. This February increase confirmed the seasonal trend of declines seen in December and January. The average mortgage size decreased by CZK 30,000 to CZK 3.38 million compared to January, remaining just below a two-year high.

The continuous progress in the mortgage market has further confirmed my perspective that we are close to, if not already at, the bottom of the residential real estate market. This viewpoint is echoed by the Czech National Bank, as articulated by Jan Frait, Deputy Governor, and Miroslav Plašil, Director of the Macroprudential Analysis Department, in their article „Macroeconomic developments and property prices in the world.“

„The growth of residential property prices in the Czech Republic decelerated significantly in 2022 due to a decrease in debt-financed demand, resulting in prices peaking in Q3 2022. Subsequently, residential property prices experienced three consecutive quarters of decline (refer to Chart 2). Upon closer examination of specific segments, the decrease in apartment prices was the primary factor, while detached house prices remained stagnant and land prices continued to increase. Price stabilization took place in Q3 2023, and despite the ongoing negative momentum year-on-year, prices likely reached their lowest point.“

The Czech National Bank’s board meeting on 8 February resulted in a 50 basis points reduction in the interest rate. The next meeting is set for 20 March. With February’s annual inflation rate at 2.0%, matching the bank’s target, a 0.50% interest rate cut is highly likely. There is a chance of a 0.75% decrease as well. A swift reduction in interest rates could kickstart economic growth this year. An early initiation would be advantageous for the property market, potentially leading to price increases. Regions are expected to benefit more from mortgage interest rate cuts compared to big cities, as their repayments will be more impacted by the lower rates.