Inflace v zemích eurozóny v květnu 2024

31. 05. 2024

V květnu došlo v zemích eurozóny ke zvýšení meziroční míry inflace z dubnových 2,4 % na 2,6 %, což odpovídá únorové inflaci. Důvodem zvýšení jsou ceny služeb a energií. Nejvyšší meziroční míra inflace je u služeb (4,1 % v květnu, 3,7 % v dubnu), dále potravin alkoholu a tabáku (2,6 % oproti 2,8 % v dubnu), neenergetického průmyslového zboží (0,8 % oproti 0,9 % v dubnu) a energií (0,3 % oproti -0,6 % v dubnu). Spolu s tím došlo i ke zvýšení jádrové inflace (inflace vyjma potravin a energií) z dubnových z 2,7 % na květnových 2,9 %, což odpovídá březnové jádrové inflaci.

Souhrn situace v jednotlivých zemích podle údajů Eurostatu:

Skupina zemí s vysokou inflací zůstala ve srovnání s dubnem beze změny. Dvojnásobnou cílovou 2% míru inflace ECB v květnu překonaly Belgie a Chorvatsko s inflací 4,9 %, respektive 4,3 %.  Do skupin zemí s inflací maximálně 1,0 % se vrátilo Lotyšsko (dokonce na první místo s inflací pouhá 0,2 %). Zůstalo v ní Finsko (0,5 %) a Litva s Itálií (obě země 0,8 %). Žádná země z této skupiny v květnu nevypadla.

Z pohledu České republiky dubnová míra inflace činila podle unijní metodiky 3,1 %.  Stále je nižší květnová než v Rakousku (3,3 %), avšak je to výše než na Slovensku (2,7 %) a v Německu (2,8 %).

Ve čtvrtek 6. června zasedá vedení ECB, které dává jasně najevo, že přistoupí ke snížení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. O to zajímavější bude na konci června vyhodnocení reálných úrokových sazeb centrálních bank.

……

Euro area inflation in May 2024

The annual inflation rate in euro area countries climbed to 2.6% in May from 2.4% in April, matching the rate recorded in February. This upsurge is primarily driven by the escalation in services and energy prices. Services exhibited the highest year-on-year inflation rates (4.1% in May, 3.7% in April), followed by food, alcohol, and tobacco (2.6% versus 2.8% in April), non-energy industrial goods (0.8% versus 0.9% in April), and energy (0.3% versus -0.6% in April). Furthermore, core inflation (excluding food and energy) surged from 2.7% in April to 2.9% in May, consistent with March’s core inflation.

Eurostat’s report provides a comprehensive summary of the situation in each country.

In May, the group of countries facing high inflation rates remained consistent with April. Belgium and Croatia both surpassed the ECB’s 2% target inflation rate twice during the month, recording rates of 4.9% and 4.3% respectively. Latvia reemerged in the group of countries with inflation rates of 1.0% or below, leading with an inflation rate of only 0.2%. Finland (0.5%) and Lithuania and Italy (both 0.8%) maintained their positions within this group.. None of the countries left this group in May.

According to the EU methodology, the inflation rate in the Czech Republic reached 3.1% in April. This rate is lower than Austria’s May rate of 3.3% but higher than Slovakia’s (2.7%) and Germany’s (2.8%).

On Thursday 6 June, the ECB’s governing council meets and makes it clear that it will cut interest rates by 25 basis points. The examination of real interest rates by central banks at the end of June will be especially noteworthy.