Inflace v zemích eurozóny v dubnu 2024

07. 05. 2024

V dubnu zůstala meziroční míra inflace v zemích eurozóny podle očekávání na 2,4 %.  Nejvyšší meziroční míra inflace v dubnu je u služeb (3,7 % oproti 4,0 % v březnu), dále potraviny, alkohol a tabák (2,8 % oproti 2,6 % v březnu), neenergetické průmyslové zboží (0,9 % oproti 1,1 % v březnu) a energie (-0,6 % oproti -1,8 % v březnu).

Inflace tak stále zůstává nad 2% cílem stanoveným Evropskou centrální bankou (ECB). Z jejího pohledu je pozitivním jevem pokles velmi sledované jádrové inflace (inflace vyjma potravin a energií) z březnových 2,9 % na dubnových 2,7 %. Rozhodování ECB je však ovlivněno tím, že inflace se v jednotlivých zemích eurozóny liší o několik procentních bodů. 

Toto je souhrn situace v jednotlivých zemích podle údajů Eurostatu:

Cílovou 2% míru inflace ECB v dubnu více jak dvojnásobně překonaly Belgie (4,9 %) a Chorvatsko (4,7 %). Ve srovnání s březnem se pod 4% inflaci dostalo Rakousko s Estonskem, naopak nad ní se skokově dostala Belgie. Inflace maximálně 1,0 % byla dosažena v Litvě (0,4 %), Finsku (0,6 %) a ve srovnání s březnem nově i v Itálii (1,0 %). O 0,1 % z této skupiny vypadlo Lotyšsko. Díky skokovému poklesu inflace v Estonsku o 0,8 % se rozdíly v Pobaltských zemích výrazným způsobem zmenšily. Z pohledu České republiky činila březnová míra inflace stejně jako únorová podle metodiky EU 2,2 % a je nižší než dubnová ve všech sousedních zemích eurozóny (Rakousko 3,4 %, Slovensko 2,4 % a Německo 2,4 %).

ECB udržuje svůj konzervativní postoj a spoléhá se na jednoznačná a stabilní data. Pokud se rozhodne snížit úrokové sazby již v červnu, jak naznačila, tak velice pravděpodobně dojde také k oslabení eura. To zvýší náklady na dovoz směrem do eurozóny a posílí tlak na inflaci. Chování Fedu zvýšilo dilema vedení ECB pro další kroky. Nejbližší zasedání vedení ECB je 6. června.

Reálná úroková sazba ECB činí po odečtení jádrové míry inflace 1,8 %, v případě Spojených států činí tato úroková sazba 1,6 %. Reálná úroková sazba ČNB vypočítaná na základě březnové míry jádrové inflace v České republice dosahuje 2,5 %. Ukazuje to, že bankovní rada ČNB i při probíhajícím snižování úrokových sazeb zůstává větším jestřábem, než vedení ECB či Fedu.

…….

Eurozone inflation in April 2024

In April 2024, the eurozone experienced an inflation rate of 2.4% year-over-year, which was consistent with the previous month’s rate and aligned with the expectations of analysts and market consensus.  Services had the highest annual rate in April at 3.7%, although this was a decrease from 4.0% in March, alcohol, and tobacco saw an increase to 2.8% from 2.6%. Non-energy industrial goods experienced a slight decrease in inflation to 0.9% from 1.1%. Energy prices deflated by -0.6%, which was less of a decrease compared to -1.8% in the previous month.

Inflation continues to surpass the 2% target of the European Central Bank (ECB). Encouragingly, there has been a decrease in core inflation, which excludes food and energy, from 2.9% in March to 2.7% in April. Nevertheless, the ECB’s decision-making process is also impacted by the fact that inflation differs by a few percentage points among countries in the euro area.

Eurostat’s report provides a comprehensive summary of the situation in each country.

The ECB’s 2% inflation target was more than doubled in April in Belgium and Croatia reaching 4.9% and 4.7% respectively. Austria and Estonia experienced a decrease in inflation, falling below 4%, while Belgium’s inflation rate rose above this threshold. Lithuania, Finland, and Italy reached inflation peaks of 1.0%, with Italy newly joining this group in April. Latvia’s inflation rate decreased by 0.1%. Estonia’s 0.8% decrease in inflation has significantly reduced the gap among the Baltic countries. The Czech Republic maintained an inflation rate of 2.2% in March, consistent with February’s rate according to the EU methodology, and lower than the April rates in neighboring euro area countries like Austria (3.4%), Slovakia (2.4%), and Germany (2.4%).

By adhering to a conservative stance and relying on reliable and consistent data, the ECB maintains its current approach. If the ECB follows through with its intention to lower interest rates in June, as it has indicated, it is highly likely that the euro will weaken considerably. Consequently, this will result in increased costs for imports into the euro area and further exacerbate inflationary pressures. The recent Federal Reserve’s actions have added to the ECB board’s dilemma in determining their next steps. The next ECB board meeting is scheduled for June 6.

The ECB’s real interest rate, after deducting the core inflation rate, is 1.8%, compared with 1.6% in the United States. The CNB’s real interest rate, calculated based on the March core inflation rate in the Czech Republic, is 2.5%. This shows that the CNB board remains more hawkish than the ECB or Fed leadership even with the ongoing interest rate cuts.